تبلیغات
مطالب پزشکان - آسم و آلرژی
هدایت اکبری
آسم و آلرژی
آلرژی بینی بیماری جدی گرفته نشده
دکتر هدایت اکبری فوق تخصص آسم و آلرژِی با 18 سال کار وتجربه درزمینه آسم وآلرژی، این مشکل را شایعترین بیماری مزمن تنفسی دانست وآن را ریسک فاکتوری برای ایجاد آسم و سینوزیت مزمن و پولیپ بینی می داند