تبلیغات
جدیدترین دستگاه لاغری موضعی به نام کرایولیپولیز


غیر تهاجمی - بدون بازگشت و بدون درد - راحتی و بدون از کار افتادگی


- ایمن برای تمام پوست ها - دارای پایداری و دوام نتایج درمان(بدلیل حذف سلول های چربی


- کاهش سایز منطقه مورد نظر ...به شخصه گرفتن برنامه غذایی کم کالری را هم توصیه می کنم .  


- انجماد سلول های چربی (Cool Sculipting) و دفع از راه کلیه در 2 الی 4 ماه.- چربی و سلول های چربی را در منطقه تحت درمان حذف می کند و نتایج قابل توجه از کاهش بافت چربی و سلول های چربی را در منطقه ی تحت درمان نشان می دهد.- آنچه کرایو لیپولیز را از روش های درمان دیگر متمایز می سازد استفاده از تکنولوژی سرما جهت کاهش سایز چربی ، حذف سلول های چربی ، تعداد جلسه ی کم (یک یا حداکثر دو جلسه) ، برگشت ناپذیری و غیر تهاجمی بودن آن است.


کاهش حداقل 4 سانت در یک بار کرایو


بدون درد..بیهوشی..رفت و آمدهای متوالی


 


- سلول های چربی سرما دیده (آپپتوزیس) شکسته شده و به وسلیه ی سلول های ایمنی بدن حذف می شوند و توسط کبد پردازش می شوند.


 جهت ویزیت و تعیین وقت با تلفن 44495410 هر روز 14 الی 20 تماس بگیریدmso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black" lang="AR-SA">مشاهده ی
آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرس
"B Nazanin";color:black">www.clinic-ideal.irTahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black" lang="AR-SA">mso-hansi-font-family:Tahoma">برای اطلاعات بیشتر در خصوص کرایولیپولیز
"B Nazanin";color:black">mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;
mso-bidi-language:FA" lang="FA">لیزرواژینال
mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black" lang="AR-SA">(فمیmso-bidi-font-family:"B Nazanin";color:black" lang="AR-SA"> Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black" lang="AR-SA">لیفت) -لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
Tahoma;color:black" lang="AR-SA">mso-hansi-font-family:Tahoma">کویتیشن-شاک ویو _رادیوفرکانسی

Tahoma;color:black" lang="AR-SA">mso-hansi-font-family:Tahoma">

mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;
mso-bidi-language:FA" lang="FA">رژیم
mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black" lang="AR-SA">های استاندارد کاهش و افزایش وزنTahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red" lang="AR-SA">mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red" lang="AR-SA">44483079color:red" lang="AR-SA">  Tahoma;color:red" lang="AR-SA"> *color:red" lang="AR-SA"> Tahoma;color:red" lang="AR-SA">  Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red" lang="AR-SA">09199090683Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black" lang="AR-SA">mso-hansi-font-family:Tahoma">صفحه ایسنتاگرام ایده آلTahoma;color:black" lang="AR-SA">mso-bidi-font-family:"B Nazanin";color:red">Clinic__idealTahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black" lang="AR-SA">پروانه کاظمی
تغذیه ، رِژیم درمانی